Misja CRSiOto trzy terminy"Rozwój", "Społeczny" i "Obywatelski"

demo-attachment-1936-LINE
demo-attachment-1939-MEN
demo-attachment-1937-TABLE
demo-attachment-1940-CHAIR

O nas

Zarząd

Wojciech Wierzejski - dr n. społ.
Prezes Zarządu

Wykładowca akademicki (od ponad dziesięciu lat wykłada zarządzania w oświacie i zarządzanie finansami w oświacie), koordynator/kierownik projektów współfinansowanych z EFS, koordynator studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UKSW „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o SPE”. Absolwent WFiS UW, studiów podyplomowych z rolnictwa (SGGW) i nauk o polityce (Collegium Civitas); doktorat z nauk społecznych w ISP PAN. W latach 2002-2004 radny Sejmiku Mazowieckiego i wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, w latach 2004-2005 poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2005-2007 poseł na Sejm RP. Żonaty, ojciec trzech córek. Ostatnio opublikował m.in. „Nowoczesne zarządzanie organizacją”, "Szczęście w małżeństwie. Warsztaty wspierające rozwój miłości i komunikacji w związku", oraz „Wychowanie nastolatka – warsztaty o relacjach i komunikacji”. Odznaczony "Meritis pro Familia" przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej za działalność naukową i edukacyjną w obszarze komunikacji rodzicielskiej, życia rodzinnego i rozwiązywania konfliktów.

Aktualności

Najnowszewpisy